Izjava HDLU Osijek

Poštovani,

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek (HDLU Osijek) krovna je strukovna udruga likovnih stvaratelja Grada Osijeka i njemu gravitirajuće regije te djelovanje njezinih članova čini nezaobilazan dio hrvatske kulture. Zadaća je HDLU-a Osijek razvijati i afirmirati hrvatsku likovnu umjetnost, štititi rad i ugled svojih sadašnjih i prijašnjih članova kontinuirano sudjelovati u kvalitativnom oblikovanju kulturne politike Grada Osijeka i čitave regije.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek osnovano je dvadesetih godina 20. stoljeća i uz kraće prekide Udruženje djeluje do danas. Udruženje trenutno broji 80ak članova od kojih gotovo svi imaju visoku akademsku naobrazbu iz područja umjetnosti. Desetak članova Udruženja sveučilišni su profesori na visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu. U sklopu Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek od 2002. godine djeluje Galerija Kazamat u kojoj se uz izložbe članova Udruženja prezentiraju i one relevantnih hrvatskih i stranih likovnih umjetnika. Osim likovnih događaja i manifestacija HDLU Osijek je suorganizirao dvjestotinjak sadržaja iz različitih kulturnih i supkulturnih područja neupitne kvalitete.

Mnogi naši članovi višestruko su nagrađivani umjetnici na najvažnijim žiriranim izložbama u zemlji i inozemstvu. Ne treba zaboraviti ni ulogu HDLU-a Osijek kao jedine strukovne udruge u istočnom dijelu Hrvatske s ovlastima odlučivanja o tome koji će izložbeni prostori i ustanove u kulturi na području cijele Slavonije imati Status uvaženih i relevantnih galerijskih prostora u Republici Hrvatskoj. Izlaganjem u toj kategoriji prostora umjetnici su stjecali pravo postati članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, odnosno umjetnički profesionalci.

Plan pokretanja izložbenoga prostora Doma HDLU-a Osijek pokrenut je 1997. godine te je podržan od strane Ministarstva kulture RH i Konzervatorskog odjela u Osijeku prilikom čega Ministarstvo kulture za te potrebe ulaže cca 4.500.000,00 kuna, a grad Osijek ne ulaže nikakva financijska sredstva. Godine 2001. potpisan je između Grada Osijeka i HDLU-a Osijek ugovor zaključen na neodređeno vrijeme o davanju prostorija u Jagićevoj 2, površine 1300 m², za izložbeni prostor Galerije Kazamat i ateliere članova HDLU-a Osijek. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Osijeka 2004. godine piše prijedlog o osnivanju Doma

HDLU-a Osijek koji nikada nije realiziran unatoč uloženim sredstvima Ministarstva kulture za obnovu i adaptaciju prostora u Jagićevoj 2 . Nasuprot tome, Grad Osijek 2005. godine osniva Gradske galerije Osijek oduzimajući time HDLU-u Osijek autonomiju upravljanja nad danim prostorima. Godine 2007. Grad Osijek obavještava HDLU Osijek o prestanku davanja prostora na korištenje uz obrazloženje kako je Grad Osijek sklopio ugovor sa Gradskim galerijama Osijek te prostore sada daje njima na korištenje na neodređeno vrijeme. Pismo podrške HDLU-u Osijek nauštrb ove odluke daju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

(HAZU), Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (Zagreb) i druge uvažene i relevantne ustanove u kulturi u RH. Od tada Grad Osijek dio prostora pretvorio je u poslovne prostore za koje uzima najam. Dio prostorija iznajmljuju se umjetnicima u svrhu ateliera, a prostor multimedijalne dvorane, koji je bio sastavni dio Galerije Kazamat, također se stavlja u najam od prosinca 2016. za rekreativno sportske aktivnosti (Pilates)!? Na istom je natječaju u najam dan i ulazni prostor Galerije Kazamat čime izložbeni prostor ostaje bez službenoga ulaza u

Galeriju Kazamat te je tako onemogućeno normalno funkcioniranje galerije.

U gradskim kuloarima se priča da se u iznajmljenom prostoru namjerava pokrenuti privatna točionica piva te otvoriti terasa ispred službenog ulaza galerije!! Četiri puta smo pokušali službeno ugovoriti sastanak s gradonačelnikom I. Vrkićem u svrhu rješavanja problema, ali nas nije nikada primio! Nekoliko dosadašnjih susreta s predstavnicima Grada Osijeka vezana za ovu problematiku nisu urodila plodom., premda je zaključeno da HDLU Osijek određenu podršku od Grada Osijeka može očekivati. U gradskom uredu za „poslovne prostore“ rečeno nam je da je stranka „Hrvatski laburisti“ tražila i proširenje prostora nauštrb cijelog ulaznog hola galerije s pripadajućim sanitarnim čvorom te da će Grad ostale prostore Galerije Kazamat uskoro početi iznajmljivati, drugim riječima izbacivanje HDLU-a Osijek iz Kazamata tj. gašenje Galerije Kazamat.

Ove godine smo od Ministarstva kulture za izložbenu djelatnost Galerije Kazamat dobili

92.000 kuna što potvrđuje kvalitetu ovogodišnjeg programa i kontinuitet kvalitete našeg višegodišnjeg rada u promicanju kulture i umjetnosti.

Grad godinama tj. njegovi kulturni emisari koji žive u iluziji o vlastitoj veličini i samobitnosti uništavaju kulturu grada i njene umjetničke potencijale u svim njenim područjima. Isti ti kulturni eunusi i egzekutori kroz svoje nestručno djelovanje i palanački mentalitet narušavaju ugled grada Osijeka prema van i zatiru kvalitetne programe afirmirajući mediokritetske sadržaje bez ikakve umjetničke vrijednosti i nacionalne kulturne relevantnosti! Jedini je mogući zaključak da se radi o osobama suženih strukovnih obzora i površnih uvida u kulturne potrebe našega grada te da im je privatni interes daleko važniji od potreba u kulturi .

Ništa se neće promijeniti budu li nam i dalje kulturnu politiku grada promišljali pravnici i ekonomisti. Francuzi imaju jednu izreku: Mediokriteti se međusobno obožavaju!

Srdačno,

Predsjednik HDLU Osijek,

Robert Fišer

Mag.edukacije Lik.Kulture

 

Ažurirano (Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 17:33)

 

DEMANTI GRADONAČELNIKOVIH IZJAVA

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek je krovna strukovna udruga likovnih stvaraoca grada Osijeka i njemu gravitirajuće regije, a time i nezaobilazan segment naše kulture. Zadaća mu je razvijati i afirmirati hrvatsku likovnu umjetnost, štititi rad i ugled svojih članova, kako prijašnjih tako sadašnjih i budućih, te kontinuirano sudjelovati u kvalitativnom oblikovanju kulturne politike grada i regije.

 

Sukladno navedenim zadaćama naša nam profesionalna odgovornost i moralna obveza nalažu upozoriti javnost na situacije i događaje koji štete ugledu umjetnika, sredini u kojoj profesionalno djeluju i općem kulturnom okruženju.

 

Jedna takva situacija dogodila se na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka, održanoj 10. veljače 2017. Reagirajući na postupak kojim je Grad Osijek nedavno natječajem dodijelio u najam ulazni prostor Galerije Kazamat političkoj stranci (Hrvatskim laburistima), gradonačelniku Ivanu Vrkiću obratio se vijećnik Miroslav Vanek (GOGO).

Snimku se može pogledati na https://m.youtube.com/watch?v=oWQTA98LS6g&feature=youtu.be

Kako je tom prilikom gradonačelnik iznio nekoliko netočnosti i neistina, minorizirajući višegodišnji rad HDLU-a Osijek te Galerije Kazamat i grubo omalovažavajući članstvo udruge, slobodni smo prokomentirati i demantirati njegove izjave koje puno manje liče na totalnu ignoranciju i neupućenost, a puno više na uobičajenu retorička praksu zamagljivanja i skretanja pozornosti s pravog problema!

 

U odgovoru vijećniku Vaneku gradonačelnik Vrkić izjavljuje: „… da tamo postoje neka stečena stanja, da su se dogodile nekakve promjene…“ Nije nam jasno na što konkretno gradonačelnik aludira, ako ne na promjene od strane Grada Osijeka, donesene bez naše suglasnosti, koje podrazumijevaju iznajmljivanje Multimedijalne radionice, koja je bila u sklopu Galerije Kazamat, udruzi koja se bavi rekreativno-sportskim aktivnostima i iznajmljivanju ulaznog prostora Galerije Kazamat Hrvatskim laburistima – valjda za kulturnu djelatnost!?

 

U nastavku gradonačelnik za HDLU Osijek koristi izraz „ti neki ljudi, koji se sada predstavljaju pravednicima u kulturi…“, a radi se o članstvu HDLU Osijek, sa svojim upravnim tijelima, skupštinom i statutom. Nadalje govori o izbacivanju „nekih ljudi“, koristeći množinu, i o preuzimanju nekakvog prostora, sugerirajući da postoje nekakve strane u sukobu oko prostora, u kome bi on navodno trebao presuđivati. Istina je da je na redovnoj skupštini HDLU-a Osijek prije nepune 2 godine iz članstva glasanjem isključen jedan pojedinac (jedinstven slučaj u nekoliko desetljeća), koji je nizom postupaka kršio Statut HDLU Osijek, čime je izgubio pravo na korištenje ateljea dobivenog putem članstva. Napominjemo kako je u to epizodu do pojedinosti bilo upućeno nekoliko predstavnika Grada., dimnom zavjesom od imaginarnog problema gradonačelnik je izbjegao (od)govoriti o stvarnom problemu.

 

Eto, „ti neki ljudi, koji se sada predstavljaju pravednicima u kulturi…“, kako nas gradonačelnik naziva, članstvo su udruge čiji korijeni organiziranog djelovanja sežu gotovo cijelo stoljeće unazad. Naša je stručnost i kompetentnost neupitna, 99% od naših osamdesetak članova akademski su obrazovani građani, sveučilišni profesori na umjetničkim akademijama, nastavnici u školama i kao takvi aktivno sudjeluju u kulturnom i umjetničkom životu Republike Hrvatske. Mnogi naši članovi su višestruko nagrađivani umjetnici na najvažnijim žiriranim izložbama u zemlji i inozemstvu. Ne treba zaboraviti ni ulogu HDLU-a Osijek kao jedine strukovne udruge u istočnom dijelu Hrvatske s ingerencijama da odlučuje koji će izložbeni prostori i ustanove u kulturi na području cijele Slavonije imati Status uvaženih i relevantnih galerijskih prostora u Republici Hrvatskoj. Izlaganjem u toj kategoriji prostora umjetnici su stjecali pravo postati članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, profesionalci.

Pristanemo li i na to da se radi o gradonačelnikovoj neupućenosti i neznanju, možemo se upitati zašto se nije odazvao ni na jedan sastanak od ukupno četiri zatražena koji smo službeno tražili nakon davanja u najam ulaznog prostora u Galeriju Kazamat?

 

 

U nastavku gospodin gradonačelnik kaže i ovo: „… napravit ćemo ono što da sada nismo napravili, uvesti novi sustav, dati taj prostor kulturi da ona odlučuje, pa neka se oni međusobno ubijaju… „!? Eto, gradonačelnik nam hoće uvesti novi sustav, mi kulturnjaci ćemo se međusobno ubijati, a tko preživi koristit će prostore Tvrđe obnovljene sa 4,5 milijuna kuna koliko je Ministarstvo dalo za Dom HDLU-a Osijek. Pitamo se hoće li u toj bespoštednoj bitci sudjelovati i učesnici kojima je već Grad iznajmio prostore, a baš se i ne bave kulturom? Možda im je već pobjeda osigurana?

 

Također, gradonačelnik tvrdi da ništa ne plaćamo što je neistina, jer od ukupno devet kazamata mi u najmu imamo četiri prostora za koje već nekoliko godina uredno plaćamo najam i režijske troškove, a činjenica je i to da je HDLU Osijek od osnivanja Galerije Kazamat i Doma HDLU Osijek nekoliko godina iz svojih sredstava plaćao cijeli prostor Doma i Galerije, kao i struju za programe koje nije organizirao, a odvijali su se u spomenutim prostorima (razni događaji u organizaciji poglavarstva grada, OLJK-a itd.). Troškove režije Galerije Kazamat trenutno snosi Grad Osijek i to ne vidimo kao spornu činjenicu jer i drugi gradovi u Hrvatskoj svojim relevantnim galerijskim prostorima, koje vode udruge kakva je i naša, plaćaju hladni pogon, a uz to dobivaju neusporedivo veća novčana sredstva nego mi.

 

Zatim, cijelu problematiku oko prostora HDLU-a gospodin Vrkić definira ovako: „… to je samo grupni interes nekih pojedinaca, koji žele iza sebe udrugu ili instituciju i onda se pojavljuju i prozivaju nas…“

Dakle, kao što svi znaju, a gradonačelnik možda ne zna, Galerija Kazamat je namijenjena građanima Osijeka i široj kulturnoj javnosti a ne „grupnom interesu pojedinaca“ (ako prilikom toga misli na članstvo HDLU-a). Ako je riječ o nekom drugom „grupnom interesu pojedinaca“, mi o tome možemo samo nagađati. O kakvom bi se „grupnom interesu pojedinaca“ moglo raditi, moglo bi se shvatiti ako se, primjerice, iznajmljeni prostor predvorja Galerije Kazamat, nekim čudom ili zahtjevom za proširenjem, pretvori, primjerice, u neku vrstu ugostiteljskog objekta, što bi bio jasan dokaz o širokogrudnosti kulture, a bome i politike.

 

U svom daljnjem izlaganju gradonačelnik veli da ga netko pokušava uplašiti i ucijeniti koristeći skorašnje izbore. Mi zaista ne znamo o kome je riječ! Ako je riječ o nama, HDLU Osijek odlučno osporava tu izjavu; ona bi bila potpuno nelogična i apsurdna. Naime, nakon što smo nenadano ostali bez predvorja Galerije Kazamat, mogućnosti odgovarajućeg pristupa prostorima, pa i „banalnoj“ razvodnoj kutiji, tražili smo više puta sastanak s gradonačelnikom koji za nas nije imao vremena. Umjesto s njim sreli smo se s nekoliko predstavnika Grada Osijeka i zamjenikom gradonačelnika V. Hamom. Ako smo dobro razumjeli, između ostalog je sugerirano da HDLU Osijek ima određenu podršku Grada Osijeka te da ne postoji nikakva mogućnost našeg izbacivanja i ukidanja Galerije Kazamat. Nakon samo nekoliko dana u gradskom uredu za „davanje poslovnih prostora“ rečeno nam je da će Grad cijeli prostor Galerije Kazamat početi davati u najam!! U takvoj situaciji mi reagiramo ne ucjenjujući nikoga, ne tražeći nešto što nam ne pripada, već tražimo normalan odnos Grada prema nama kao strukovnom udruženju i kao aktivnim promicateljima visoke kulture i umjetnosti, kako grada tako i države. Do vremenske koincidencije s predizbornim vremenom nije došlo našim manipulacijama, već iznajmljivanjem bitnog dijela našeg prostora, koji je netko, gle čuda, baš pred izbore iznajmio. Pitamo se tko i zašto baš sad?

 

Ako Izjavom „… neka oni podnesu izvješće…“ gradonačelnik misli na nas, ponovo griješi, jer mi svoja izvješća od početka djelovanja Galerije Kazamat uredno podnosimo kako Gradu Osijeku, tako i Ministarstvu kulture RH. Kvalitetu rada Galerije Kazamat potvrđuje i kontinuirana suradnja sa renomiranim i uvaženim kustosima iz zemlje i inozemstva, eminentnim institucijama u kulturi Republike Hrvatske, vrsnim umjetnicima. Od 2003. godine HDLU Osijek je u Galeriji Kazamat organizirao preko dvije stotine sadržaja iz različitih kulturnih i supkulturnih područja neupitne kvalitete (izložbe, radionice, manifestacije, različiti oblici društvenog aktivizma, filmski festivali itd.), surađujući s brojnim udrugama kulturne i umjetničke provenijencije iz Osijeka i cijele zemlje. HDLU Osijek organizira i Međunarodnu radionicu umjetničke grafike, jedinu takvu na prostoru Hrvatske.

 

Ažurirano (Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 14:39)

 

Izložba radova 5. Međunarodne radionice umjetničke grafike

U petak, 27. siječnja u 20 sati, u sklopu manifestacije „Noć muzeja 2017“ u osječkoj Galeriji Kazamat otvoriti će se izložba radova nastalih na 5. Međunarodnoj radionici umjetničke grafike.

Sudionici: Lejla Bajramović (BiH), Jelena Sredanović (Srbija), Ana Sladetić Šabić, Miran Šabić, Jure Kokeza i Stanislav Marijanović (voditelj radionice) te studenti Ana Beljan, Mirjana Pjevac i Tomaž Jelenc.

Više...

 

Domagoj Sušac: exTENZIJE, galerija mkc split

17. 11. - 5. 12. 2016., otvaranje u četvrtak u 20 sati

U galeriji MKC (Dom mladih) u četvrtak u 20 sati otvara se samostalna izložba osječkog umjetnika Domagoja Sušca (rođ. 1974). Pod naslovom postava exTENZIJE umjetnik - koji djeluje u mediju slikarstva, grafike, proširenog kiparstva te umjetničke fotografije, splitskoj će se publici predstaviti najnovijim ciklusom radova sastavljenim od dvadesetak objekata-instalacija i digitalnih printeva. Kako sugerira naslov riječ je o svojevrsnim odstupanjima od norme/pravila pri čemu umjetnik minimalnim sredstvima i svojstvenim geometrizmom u jezičnom izričaju dovodi u pitanje našu percepciju prostora i prostorne osobine objekata te time i načine na koje ih doživljavamo i čitamo u njihovoj materijalnoj zbilji sa svojim prihvaćenim konotacijama. Pritom, kao što je i primijetio autor predgovora Dario Grgić „gledatelj sam daje završni oblik radu koji je istovremeno – a pri tome se misli na cjelokupni Suščev postav „Extenzija“ – skulpturalan i gibak, mjenjiv, osjetljiv na točku motrišta, što je umjetnikov način da u svoj rad aktivno uključi i publiku“.

Više...

 

Izložba: Izazovi prostornosti, Christoph Meier & Dino Zrnec

U osječkoj Galeriji Kazamat će se u subotu, 12. studenog u 19 sati otvoriti izložba „Izazovi prostornosti“, autori izložbe su Christoph Meier & Dino Zrnec. Izložba je ostvarena u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom.

 

Više...